Muốn thành công hãy biết lắng nghe

Lắng nghe là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng để vươn đến sự thành công. Bạn hãy tưởng tượng, một bài hát dù hay đến mấy nhưng nếu không có khán giả thì cũng sẽ rơi vào dĩ vãng. Người nói thì phải có người nghe và […]