Những công việc có mức lương cao nhất trong kinh doanh

Dưới đây chúng ta sẽ xem xét năm chức danh công việc được trả lương cao nhất trong thế giới kinh doanh cạnh tranh.

Giám đốc điều hành

Tất nhiên, những công việc được trả lương cao nhất trong kinh doanh thường được nắm giữ bởi các giám đốc điều hành, những người duy trì các vị trí quản lý cấp cao để đưa ra định hướng chung cho các công ty của họ.

Những công việc này bao gồm Giám đốc điều hành (COO), Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc kế toán (CAO), Giám đốc công nghệ (CTO) và Giám đốc điều hành (CEO). Giám đốc điều hành kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 180.700 đô la, nhưng thường có thể kiếm được tới 250.030 đô la mỗi năm tùy thuộc vào kinh nghiệm của người đó ở vị trí lãnh đạo.

Giám đốc tiếp thị

Các nhà quản lý tiếp thị chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo và giám sát việc xây dựng các chiến thuật tiếp thị hiệu quả sẽ thu hút khách hàng tiềm năng. Các nhà quản lý tiếp thị là các chuyên gia kinh doanh quan trọng, người phát triển các chính sách tiếp thị sẽ tối đa hóa lợi nhuận của công ty, vượt xa các đối thủ cạnh tranh và giữ cho khách hàng trung thành hài lòng. Đổi lại, các nhà quản lý tiếp thị ở Hoa Kỳ mang về cho mình mức lương trung bình hàng năm là 137,400 đô la.

Quản lý hệ thống IT

Một trong các công việc kinh doanh có thu nhập cao nhất đó là người quản lý hệ thống công nghệ thông tin. Họ có nhiệm vụ lập kế hoạch, điều phối và chỉ đạo tất cả các nhu cầu liên quan đến máy tính của công ty. Các nhà quản lý hệ thống công nghệ thông tin còn đảm nhiệm việc giám sát việc cài đặt phần cứng máy tính, đảm bảo an ninh mạng, tìm kiếm các nâng cấp công nghệ mới, xác định nhu cầu nhân sự công nghệ thông tin và chỉ đạo công việc của các chuyên gia công nghệ thông tin khác. Các nhà quản lý hệ thống công nghệ thông tin kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 136.280 đô la.

Quản lý kinh doanh

Quản lý kinh doanh là người đứng nhóm bán hàng của tổ chức của họ. Họ là người thiết lập mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu doanh thu, giải quyết khiếu nại của khách hàng, chuẩn bị ngân sách, ….

Hầu hết các nhà quản lý bán hàng cũng sẽ tham gia vào việc tuyển dụng, tuyển dụng và đào tạo đại diện bán hàng mới. Để đổi lấy việc giúp công ty của họ tối đa hóa hiệu suất bán hàng, các nhà quản lý bán hàng kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 126.040 đô la.