Kỹ năng làm việc đối với nghề Quản lý Thể dục thể thao

Những năm trở lại đây, nghề Quản lý Thể dục thể thao đã có chỗ đứng nhất định trong lòng các bạn trẻ. Các công việc hấp dẫn trong doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao phải kể đến như: Người đại diện thể thao, chuyên viên đàm phán tài trợ, giám đốc kinh doanh thể thao, chuyên viên marketing thể thao, chuyên viên quản lý phòng GYM,…Vậy để hoạt động trong lĩnh vực này, bạn cần nắm vững những kỹ năng làm việc nào?

Đối với bất cứ ai làm công tác quản lý TDTT cần có tố chất và phương pháp quản lý TDTT hiện đại, đồng thời biết cách vận dụng những trí thức này vào thực tế tổ chức, quản lý phong trào TDTT và có năng lực đảm nhận công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, giảng dạy đồng thời nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý TDTT.

Theo đó, những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà bạn cần phải có bao gồm:

+ Nắm vững các kiến thức khoa học về quản lý TDTT

+ Có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ để có thể học hỏi trong suốt quá trình làm việc.

+ Nắm và hiểu cơ bản những kiến thức nhất định về Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và đặc biệt là quản lý hoạt động TDTT trong các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến TDTT.

+ Do đặc thù của ngành TDTT là phải luân chuyển nhiệm vụ liên tục dựa trên hoạt động của đơn vị, chính vì vậy để đáp ứng được yêu cầu đó, người làm cần phải sở hữu năng lực nghiệp vụ cùng tố chất cơ bản để đảm nhiệm trong quản lý TDTT khác nhau.

+ Có khả năng tự lập, sáng tạo, nâng cao tri thức, năng lực tự phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.