Kinh doanh trên Amazon

Kinh doanh Amazon là gì?

Amazon Business cung cấp cho người dùng một giải pháp mua hàng cho doanh nghiệp đã đăng ký ở mọi quy mô. Mỗi doanh nghiệp có thể chỉ định người dùng được phép mua sản phẩm kinh doanh trên Amazon của họ. Quản trị viên chính có thể thêm người dùng được ủy quyền hoặc xóa họ khi cần và quản lý phương thức thanh toán, địa chỉ giao hàng, quy trình phê duyệt, tùy chọn báo cáo,v,v.

Tiết kiệm giá và lựa chọn vận chuyển

Amazon

Amazon Business cung cấp các tiết kiệm giá độc quyền và lợi ích vận chuyển cho những thành viên kinh doanh đã đăng ký. Bất cứ ai có tài khoản trên Amazon đều có thể mua hàng qua Amazon.com. Chủ tài khoản được giảm giá khi mua nhiều sản phẩm, giảm giá chung cho hàng triệu sản phẩm kinh doanh và cơ hội so sánh giá từ nhiều người bán. Bạn thậm chí có thể yêu cầu giảm giá khi mua số lượng lớn từ một số người bán.

Các lựa chọn thanh toán

Bạn hoặc quản trị viên khác của tài khoản Amazon Business của bạn có thể thêm tùy chọn thanh toán cá nhân hoặc chia sẻ. Phương thức thanh toán được chia sẻ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và hạn mức tín dụng của công ty Amazon. Bất kỳ người dùng nào được ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn đều có thể sử dụng phương thức thanh toán được lựa chọn để mua các mặt hàng thay cho bạn.

Thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ

Nhiều doanh nghiệp có cơ hội miễn thuế theo chương trình miễn thuế Amazon (ATEP). Amazon cung cấp một công cụ để giúp bạn xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không. Chương trình sau đó cho phép bạn áp dụng trạng thái được miễn thuế đối với các giao dịch mua đủ điều kiện từ Amazon và tất cả các chi nhánh của nó. Bạn thậm chí không cần tài khoản Amazon Business để tận dụng lợi ích này.