Cách để có kinh nghiệm trước khi bắt đầu kinh doanh

Tham gia công việc bán thời gian trong ngành mục tiêu của bạn

Nếu bạn muốn mở một cửa hàng nhượng quyền thương mại nhà hàng và bạn chưa bao giờ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trước đây, hãy cân nhắc đảm nhận công việc bán thời gian tại nhà hàng. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá xem liệu bạn có thích ngành này hay không, đó có phải là cơ hội tốt như bạn nghĩ hay không và nó có phù hợp với kỹ năng và tính cách của bạn hay không. Đây là tất cả những điều quan trọng cần biết trước khi bạn đầu tư tiền của mình vào một doanh nghiệp mới và có thể thực hiện dễ dàng.

Business

Giao tiếp với đối tượng là khách hàng của bạn trong tương lai

Khách hàng là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp bạn, nhưng việc nghiên cứu thị trường tốt là điều khó khăn. Tìm hiểu xem mong muốn và nhu cầu của khách hàng tương lai của bạn (cũng như trách nhiệm phải giải quyết với họ như thế nào) bằng cách đảm nhận công việc dịch vụ khách hàng trong ngành mục tiêu của bạn. Bằng cách làm việc trong dịch vụ khách hàng, bạn sẽ có thể có được kiến ​​thức đầu tiên về cách khách hàng của bạn suy nghĩ, hành động và chi tiêu.

Học hỏi từ người khác

Câu hỏi: Điều yêu thích nhất của mọi người là nói về điều gì? Trả lời: Bản thân họ. Hãy hỏi các chủ doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong nhiều năm xem họ có thể dành thời gian cho một cuộc phỏng vấn cung cấp thông tin để bạn có thể tìm hiểu những cạm bẫy của ngành này hay không. Hoặc thậm chí tốt hơn, hãy xem liệu bạn có thể theo dõi họ trong một, hai ngày hoặc tham gia một kỳ thực tập không lương để học hỏi kinh nghiệm từ ai đó đã thành công. Nếu bạn có thể tìm và phỏng vấn những người đã thành công, điều đó sẽ giúp bạn học hỏi sâu hơn.